UTVIKLET I NORGE, FOR NORSKE FORHOLD

Robust verktøy
når minuttene teller

Varsling 24 er den beste løsningen for befolkningsvarsling i Norge.
Sikker, enkel i bruk, på norsk.

KRISEHÅNDTERING i praksis

Varsling 24 sender varsel til alle innenfor et område eller på en adresseliste som SMS, talemelding eller e-post.

Vårt unike varslingsregister gir svært høy treffprosent. Varsling 24 har ingen nedetid og fungerer like godt på PC, nettbrett og mobil.

Innbyggerservice

Innbyggerservice

Varsling 24 gjør det effektivt og enkelt å sende servicemeldinger til innbyggere ved endringer og feil i offentlige tjenester, f. eks. veistenging eller koking av vann.

Krisehåndtering

Krisehåndtering

Varsling 24 er integrert med CIM fra F24 som brukes av offentlige etater og virksomheter i Norge for krisehåndtering og beredskap. CIM-integrasjonen brukes av en rekke norske kommuner og bedrifter hos Fram Web.

Beredskap

Beredskap

God beredskap fordrer planlegging av umiddelbar varsling, f. eks gjennom forhåndsplotting av kart over utsatte områder.

Lokasjon

Lokasjon

Varsle enkelt alle mobiler innenfor et geografisk område på få minutter – ved en krise og når liv og helse står på spill. 

Våre kunder erfarer

Lett å forstå - enkelt å bruke

Bransjer og etater

Nøkkelferdig løsning for alle varslingsbehov

Pandemien stiller nye krav til varsling.
Kan de løses?

Vaksinasjon er en samfunnskritisk oppgave, og kommunene står nå ovenfor en massiv logistikkoppgave der man trenger gode og effektive varslingsløsninger.

Alltid oppdatert – Alltid tilgjengelig

Vil du vite mer?
Vi introduserer deg gjerne for Varsling 24.

Image

Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

Hovedkontor:

Fram Web AS
Leirfossveien 27, 7038 Trondheim

Kontaktinfo: