• Hjem
  • For DSB-CIM kunder

Integrert med DSB-CIM

Har du oppgaver knyttet til beredskap eller ansvaret for beredskapen i din kommune? Har du ansvar for krisehåndteringssystemet DSB-CIM?

Varsling 24 er sømløst integrert på SMS/Tale med de de vanligste krisehåndteringsverktøy brukt av beredskapsetater, kommuner og mange andre virksomheter i Norge

Sett av noen få minutter til å bli kjent med Varsling 24 integrert i DSB-CIM - se alle fordelene!

Fritt valg av system for varsling

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap har inngått en avtale med One Voice AS om levering av CIM til alle fylkesmenn og kommuner. I DSB-CIM er det mulig å koble til et system for telefonisk varsling (talemelding og SMS). Som kunde står du helt fritt til å velge varslingsleverandør. Varsling 24 kan levere telefonisk varsling (talemelding og SMS) og befolkningsvarsling - sømløst integrert i DSB/CIM.

Varsling 24 Beredskapsvarsling

Aktiv beredskap må kunne varsle både innbyggere og mannskap. Varsling 24 Beredskapsvarsling kombinerer Gruppevarsling og Befolkningsvarsling. På få minutter kan du både kalle inn mannskaper og varsle befolkningen.

Varsling 24 Beredskapsvarsling ligger allerede bruksklart i hele Norge. Ingen befolkningsvarsling er bedre enn sitt grunnlag, og vi har derfor lagt ned mye arbeid i å skape vårt unike og alltid oppdatert varslingsregister. Det gir en svært høy treffprosent. Varsling 24 varsler både eiere av hus, eiere av fritidseiendommer og leietakere. 

Ett system for all varsling

Med Varsling 24 kan du sende meldinger til 1 person eller til 500.000 personer. Noen få tastetrykk og varslingen sendes som SMS til mobil og talemelding til fasttelefon. Ved ubesvart anrop repeteres varslingen. Automatisk loggføring gir deg full kontroll over hvem som er varslet.

Du kan varsle alle personer i en gruppe, alle som bor innenfor et geografisk område, alle som bor på adresseliste, alle som bor på et postnr eller alle som bor i din kommune. Du kan også varsle hjemmelshaver av en eiendom. Varsling 24 har markedets beste løsning for befolkningsvarsling. Etter mer enn 10 års utvikling og drift tør vi påstå at Varsling 24 dekker alle dine behov for telefonisk varsling.

Unik øvingsmodus

Har du laget ROS planer for befolkningsvarsling? Tenk om du kan øve på å varsle alle som bor innenfor et geografisk område, uten at varsel sendes ut? Den unike øvingsmodusen i Varsling 24 ivaretar ditt behov for å øve. Når du har behov for å sende ut et reelt varsel, slår du av øvingsmodusen med et enkelt tastetrykk. Vår unike øvingsmodus er ett eksempel på funksjonalitet vi har skapt basert på tilbakemelding fra kundene våre.

Mange kommuner har valgt Varsling 24

Kommuner over hele landet, og de største byene i Norge, bruker allerede Varsling 24. Siden oppstarten i 2005 har Varsling 24 har sendt ut flere millioner meldinger til innbyggere over hele landet. Tilbakemeldingen fra kundene våre er svært gode - vi får rett og slett mye skryt.

Ønsker du mer informasjon? 

Vi vil gjerne gi deg et pristilbud som inkluderer opplæring og support. Skulle vi avtale et nettmøte? Kontakt oss på telefon 56 90 14 80 eller salg@framweb.no for å gjøre en avtale.