Viktige fordeler:

For norske forhold.
Utviklet i Norge.
Alltid oppdatert, alltid tilgjengelig.

Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

Nøkkelferdig løsning

Varsling 24 varsler innbyggere, bedrifter, ansatte og besøkende i et geografisk område i Norge. Tjenesten er klar til bruk i hele landet – ingen installasjon er nødvendig.

Varsling 24 brukes for å informere og varsle før, under og etter en hendelse. 

Mange bruksområder

Varsling 24 har svært mange bruksområder og har vist seg spesielt godt egnet innenfor kommunal VA.

 • Vannledningsbrudd
 • Kokeanbefaling
 • Rengjøring av VA nett
 • Vinterbrøyting
 • Strømbrudd, utkobling
 • Ruteendringer, renovasjon
 • Feiing
 • Invitasjon til informasjonsmøter
 • Gravearbeider
 • Andre kommunale servicemeldinger

Fortrinn

 • Tilleggsregister for sårbare abonnenter
 • Stor kapasitet
 • Høy tjenestekvalitet
 • Øvingsmodus
 • Integrert i CIM
 • Godt personvern
 • Scenario
Image

Vil du vite mer?

Vi tilbyr en uforpliktende presen­tasjon der vi på 20 minutter viser Varsling 24 i praktisk bruk, med data fra din egen kommune.

Ring John Krokstad på telefon 56 90 14 80 eller send en e-post til john@framweb.no så setter vi opp en demo.

Slik når Varsling 24 fram til 98,5 % av befolkningen

Uttrekk frå Folkeregisteret for norsk kommune med ca. 23 000 innbyggere over 16 år.
(Mars 2021)

Alder

KRR

1881

Ikke treff

Totalt

Treff %

Andel 1881

16-20

1249

2

9

1260

99,3 %

0,2 %

21-30

3452

1

21

3474

99,4 %

0,0 %

31-40

3574

5

24

3603

99,3 %

0,1 %

41-50

3864

8

25

3897

99,4 %

0,2 %

51-60

3715

35

24

3774

99,4 %

0,9 %

61-70

3034

57

35

3126

98,9 %

1,8 %

71-80

2382

159

72

2613

97,2 %

6,3 %

81-90

714

228

123

1065

88,5 %

24,2 %

SUM

21984

495

333

22812

98,5 %

2,2 %

Image

Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

Hovedkontor:

Fram Web AS
Leirfossveien 27, 7038 Trondheim

Kontaktinfo: