Om Varsling 24

Fram Web leverer programvare for gruppevarsling, befolkingsvarsling, mannskapsinnkalling og lokasjonsbasert varsling til offentlig og privat sektor. Fram Web er et teknologiselskap og har siden etableringen i 2003 utviklet innovative løsninger for gruppe- og befolkingsvarsling.

omv24

Kommuner over hele landet, inkludert flere av de største byene i Norge bruker i dag Varsling 24. Siden oppstarten i 2003 har Varsling 24 har sendt ut et hundretalls millioner meldinger til innbyggere over hele landet. Tilbakemeldingen fra våre kunder er svært positive.

Fram Web skal være et trygt og langsiktig valg. Dette oppnår vi ved å bygge opp langsiktige kundeforhold. Vi får ofte gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Siden oppstarten har ingen kunder avsluttet sitt abonnement på Varsling 24.

Nye metoder for varsling

Vær forberedt

Tenk om det skjer noe som krever en varsling av innbyggerne i kommunen? Det kan være en uforutsett hendelse som steinras, gassutslipp, forurenset drikkevann og lignende. Med Varsling 24 kan du enkelt varsle dine innbyggere i kommunen i løpet av noen minutter.

Dekker alle dine varslingsbehov

Med Varsling 24 kan du sende meldinger til 1 person eller til 500.000 personer. Noen få tastetrykk og varslingen sendes som SMS til mobil og talemelding til fasttelefon. Ved ubesvart anrop repeteres varslingen. Med kontrollpanelet har du full kontroll over hvem som er varslet.

Du kan varsle alle personer i en gruppe, alle som bor innenfor et geografisk område, alle som bor på adresseliste, alle som bor på et postnr eller alle som bor i din kommune. Og du kan også varsle hjemmelshaver av en eiendom. Varsling 24 har markedets beste løsning for befolkningsvarsling. Etter 9 års utvikling og drift tør vi påstå at Varsling 24 dekker alle dine behov for telefonisk varsling.

Eget tilleggsregister

Hva gjør du dersom alle sykehus, skoler, aldershjem, barnehager og produksjonsbedrifter må varsles om en akutt hendelse? Eller du har fått pålegg fra Mattilsynet med krav om registrering av sårbare eller farlige abonnenter?

Da er det ikke tilstrekkelig å sende en melding til sentralbordet til bedriftene. Hvordan skal du nå frem til den rette «vakttelefonen»? Med Tilleggsregisteret fra Varsling 24 er du sikret et register med tilgang på vakttelefoner. Her kan du eller den enkelte bedrift/institusjon registere sine vakttelefoner og hvilken adresse de skal varsles på. Når du sender ut en varsling vil berørte abonnenter automatisk bli varslet.

Med Varsling 24 og Tilleggsregisteret er du sikret en løsning som tilfredstiller kravene fra Matilsynet om registrering av sårbare og farlige abonnenter.

Unik øvingsmodus

Har du laget ROS planer for befolkningsvarsling? Tenk om du kan øve på å varsle alle som bor innenfor et georafisk område uten at varslingen sendes ut? Den unike øvingsmodusen i Varsling 24 ivaretar ditt behov for å øve. Når du har behov for å sende ut en reell varsling slår du av øvingsmodusen med et enkelt tastetrykk. Øvingsmodus er et eksempel på funksjonalitet som er laget basert på tilbakemelding fra våre kunder.

Telefonsvarer

Varsling 24 har en innebygget telefonsvarer. Hvis en abonnent ringer tilbake til et tapt anrop vil siste varslingsmelding bli spilt av.

Samfunnsnyttig formål

Fram Web satser alt på å være en seriøs samarbeidspartner for våre kunder. Vi har derfor «samfunnyttig formål» som en del av vårt verdigrunnlag. Det betyr at Varsling 24 ikke skal benyttes utsendelse av f.eks. produktreklame. Varsling 24 skal være er fritt for masseutsendelse av reklame og spam.

Som kunde skal du være sikker på at vår plattform står klar når du har behvo for varsling. Og mottakere av meldinger fra Varsling 24 kal være trygge på at meldingen kun inneholder informasjon som er viktig.

Personvern

Varsling 24 sender ikke ut produktreklame. Vi oppbevarer ikke sensitive personopplysninger i Varsling 24. Personer som er under 16 år eller har skjult/hemmelig nummer blir ikke varslet. Det er ingen reservasjonsrett mot tjenesten. Varsling 24 leverer eller selger ikke ikke personlige opplysninger til andre. Varsling 24 er godkjent av Datatilsynet. Varslingsloggen slettes når varslingen avsluttet.